Depolama tankları

 • 5.000 lt - 60.000 lt arası
 • Atık yağ depolama tesisleri,
 • Sayaçlı, sayaçsız,
 • Tek ya da Çift cidarlı,
 • Yeraltı-yerüstü akaryakıt depoları imali
 • İmalatlarımızda ST37 Ereğli mamulleri kullanılmaktadır.

 • Ahmet Doğan Tanker
 • Ahmet Doğan Tanker
 • Ahmet Doğan Tanker
 • Ahmet Doğan Tanker
 • Ahmet Doğan Tanker
 • Ahmet Doğan Tanker
 • Ahmet Doğan Tanker
 • Ahmet Doğan Tanker
 • Ahmet Doğan Tanker
 • Ahmet Doğan Tanker
 • Ahmet Doğan Tanker
 • Ahmet Doğan Tanker